Ден на ученическото самоуправление

09.05.2023г. - Ден на ученическото самоуправление. Учениците от СУ "Иван Вазов" с желание и интерес приеха своите роли, замествайки учители, длъжностни лица и непедагогически персонал.