Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

електронна платформа: https://apspo.mon.bg