Занимания по интереси

От началото на втория учебен срок в СУ "Иван Вазов" Нова Загора стартираха шест групи -  занимания по интереси.  Участници са ученици от четвърти до десети клас.Всички те посещават занятията с интерес.

Занимания по интереси - платформа

 

Групи занимания по интереси 2018/2019г.

Групи занимания по интереси 2019/2020г.