Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Във  връзка с БДП са реализирани следните дейности:

  1. На 19.09.2019г. бе извършен инструктаж на всички ученици на тема: „правила за пътуване с училищен автобус.”
  2. Във връзка с това, че в училището се обучават ученици от различни села и етноси, за да се подсигури реда и дисциплината се определиха отговорници от учениците по линиите с. Ценино – с. Съдийско поле, с. Езеро – с. Прохорово.
  3. По време на Европейската седмица на мобилност /16-22 септември/ се закупиха се нови безопасни колани за училищния автобус. Учениците от начален етап акцентираха на необходимостта  при  използването им. 
  4. На 24.09.2019г. учениците от начален етап в групите за целодневно обучение организираха състезание с пъзели на тема „Сглоби пътен знак”.
  5. На 28.10.2019г. учениците  от  изработиха брошури и постери на тема: „Моето обещание за безопасността на пътя”. Подариха брошурите на своите родители.
  6. На 18.11.2019г. в третия учебен час от учебните занятия бе прочетено обръщението на Министъра на МВР с брошурата „Животът не  е резервна част.”
  7. Учениците от ІІІ клас почетоха с едноминутно мълчание загиналите деца жертви на пътя. Изобразиха своята  съпричастност чрез изображения на фотоси с ангелски криле.
  8. В училище бе пуснат кратък филм от сайта на МВР посветен на темата. 
  9. Учениците от ІХ клас пред пешеходната пътека на централна сграда на СУ „Иван Вазов” –гр. Нова Загора поставиха банери в памет на жертвите на пътя  и раздадоха на гражданите листовки във  връзка с 17 ноември 2019г. – Световния ден за възпоминание на жертвите от пътно транспортни произшествия.

към галерията