Насоки към образователната система за използване на изкуствен интелект