Дигитален материал, предназначен за гласуване на ученици и студенти

 

„Дигитален материал за младите избиратели”

https://www.youtube.com/watch?v=E1pp_1isC9A