График за преминаване на ротационен принцип за обучение в смесена/ хибридна среда на учениците от I – XII клас:

Сед-

мица

Първа  седмица  02.11.2021г. - 05.11.2021 - в ОРЕС

Втора  седмица  08.11.2021г. – 12.11.2021г - в ОРЕС

Клас

   I „a”, I „б”,  II,  VI „а”клас, VI „б”клас, VII „а”клас, VII „б”клас,  VIII клас  и  XII клас

          III „a”,  III „”б” , IV , V „а” клас,                V „б”клас, IX клас, X клас, XI клас