Обучение в електронна среда

Считано от 08.11.2021 г. /понеделник/, за всички ученици от I до XII клас в училищата на територията на община Сливен, община Твърдица и община Нова Загора, се преустановява присъственото провеждане на учебни занятия. Обучението ще се организира от разстояние в електронна среда - Microsoft Teams.

 Обучение в електронна среда - Заповед