СЪОБЩЕНИЕ

Поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, с цел опазване  живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и  служителите в училище, обучението на учениците от V, VI, VII, VIII, IX, X , XI и XII клас ще се организира от разстояние в електронна среда на ротационен принцип.

Учениците от начален етап,  за които няма декларирано съгласие от родител за тестването им също  продължават обучението си в ОРЕС.

 

График за преминаване на ротационен принцип  за обучение в смесена/ хибридна среда на учениците от V– XII клас:

 

Сед-

мица

Първа  седмица  07.02. – 11.02.2022г ПРИСЪСТВЕНО

 Първа седмица  07.02. – 11.02.2022г

- в ОРЕС

Клас

V „а” клас, V „б”клас, VII „а”клас,

VII „б”клас, X клас и  XII клас

 

VI „а”клас, VI „б”клас,  VIII клас , IX клас XI клас

Сед-

мица

Втора   седмица  14.02. – 18.02.2022г ПРИСЪСТВЕНО

Втора  седмица  14.02. – 18.02.2022г

- в ОРЕС

 

VI „а”клас, VI „б”клас,  VIII клас , IX клас XI клас

V „а” клас, V „б”клас, VII „а”клас,

VII „б”клас, X клас и  XII клас