СЪОБЩЕНИЕ - 17.02.2022г.

Поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, с цел опазване  живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и  служителите в училище, обучението на учениците от V, VI, VII, VIII, IX, X , XI и XII клас ще се организира от разстояние в електронна среда на ротационен принцип.

Учениците от начален етап,  за които няма декларирано съгласие от родител за тестването им също  продължават обучението си в ОРЕС.

 

График за преминаване на ротационен принцип  за обучение в смесена/ хибридна среда на учениците от V– XII клас:

 

 

  

Сед-

мица

Първа  седмица  21.02. – 25.02.2022г ПРИСЪСТВЕНО

Първа  седмица  21.02. – 25.02.2022г

- в ОРЕС

Клас

V „а” клас, V „б”клас, VII „а”клас,

VII „б”клас, X клас и  XII клас

 

VI „а”клас, VI „б”клас,  VIII клас , IX клас XI клас