Заявление за записване на ученик в СУ "Иван Вазов" гр. Нова Загора