ДА РАБОТИШ [Е] ЯКО!

Учениците от гимназиалния етап на 07.11.2023г. посетиха Бюрото по труда.  Директорът, г-жа Валентина  Сердарска, представи възможностите за включване в  програми и мерки за заетост и обучение. Акцентира на необходимия набор от документи за регистрация.

Младши експерт Станчо Монев дискутира проблема за неумението да се търси работа и как да се държат кандидатите по време на интервю.  Всички бяха на едно мнение, че изборът на професия е обвързан и с личностните качества.

Учениците се убедиха, че е важно да изкискват трудов договор от работодателя, както и внимателно да се запознаят с клаузите преди подписването му!