Беседа с ученици и родители на тема: "Онлайн експлоатация на деца

На 21.03.2024г. Владимир Друмев, Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора -гр. Сливен, проведе беседа с ученици и родители на тема: "Онлайн експлоатация на деца. Превантивни мерки за безопасност."