Кариерно ориентиране

На 22.03.2024г.ученицире от 8-12 глас участваха в групово кариерно ориентиране с г- жа Златина Илиева от ЦПЛР- Сливен.