Състезание на учебните компани

Регионално състезание на учебните компани - Пловдив, март, 2024г.