25 март е Международен ден на търпението!

25 март е Международен ден на търпението! Ученическият съвет, съвместно с медицинското лице, представители на БМЧК и класните ръководители организираха лекции и беседи. Изработено е табло и символичнни емблеми.