Подвижни игри

      

Подвижни игри, теглене с въже, стрелба в цел, бягане с препятствия - радост и вълнение, спортен дух, оспорвани моменти...за учениците от началния етап в седмицата на Вазовите дни! Благодаря за организацията на г- жа Златина Цакинска и г- жа Минка Лазарова!