Трафика на хора

На 30.05.2024г. на учениците от 8 до 12 клас в СУ "Иван Вазов" са представени клипове за трафика на хора, предоставени от МКБППМН - Сливен.