Дни на отворени врати

Уважаеми ученици и родители, СУ "Иван Вазов" Нова Загора ще организира Дни на отворени врати в периода от 25.04.2017г. - 27.04.2017г. и среща на 11.05.2017г. от 17:30 часа, за информиране и консултиране на ученици и родители за държавния план-прием след 7 и 8 клас.