Детски ученически съвет на СУ „Иван Вазов“

На 28.04.2022г. Председателя на Детски ученически съвет на СУ „Иван Вазов“ предаде символично ръководната длъжност на следващия заслужил  кандидат